BeautybyIsabelTa

Izabela Tamiła

BeautybyIsabelTa

Izabela Tamiła

Swedish Body Massage

 

A Swedish body massage is a perfect way for anyone who is overworked and stressed out to relax their body and mind. By relieving muscle tension, Swedish therapy can be both relaxing and energizing. And it may even help after an injury. 

In a Swedish massage, the therapist lubricates the skin with massage oil or lotion and performs various massage strokes. These movements warm up the muscle tissue, releasing tension and gradually breaking up muscle “knots” or adhered tissues, called adhesions. Swedish massage promotes relaxation, among other health benefits.

The end result will relax all of the muscles in your body and to release any pain that tension may exist.

 

Szwedzki masaż ciała jest idealnym sposobem dla każdego, kto jest przepracowany i zestresowany, aby zrelaksować swoje ciało i umysł. Łagodząc napięcie mięśni, szwedzka terapia może być relaksująca i energetyzująca. A może nawet pomóc po kontuzji.

Podczas szwedzkiego masażu terapeuta smaruje skórę olejem do masażu lub balsamem i wykonuje różne ruchy masujące. Ruchy te rozgrzewają tkankę mięśniową, uwalniając napięcie i stopniowo rozbijając „węzły” mięśniowe lub przylegające tkanki, zwane zrostami. Szwedzki masaż sprzyja relaksacji, obok innych korzyści zdrowotnych.

Efekt końcowy rozluźni wszystkie mięśnie w ciele i uwolni się od bólu, który może wywoływać napięcie.

 

🙃Price😀:

Full body -35 f

Half body - 25f