BeautybyIsabelTa

Izabela Tamiła

BeautybyIsabelTa

Izabela Tamiła

What is Hydradermabrasion??

 

Daily use of sun protection, moisturizer, makeup and dead skin can build up in the skin pores and clog the skin.

If the skin was completely flat it would be enough just to scrub it… but it’s not! The skin is not flat!

Blackheads, pimples and cysts are all caused from build-up in the pores.

The skin has pores and follicles that need to be deeply cleaned, professionally.

Pores and follicles need to be cleaned and washed on the inside, this prevents breakouts.

Hydradbrasion is a microdermabrasion system that exfoliates with both a dry and a wet system.

The skin is deeply exfoliated with diamonds while simultaneously vacuuming and washing it.

It’s a lot like getting your carpets professionally cleaned.

This treatment is a soothing, refreshing and deeply cleaning.

Hydrabrasion makes aggressive microdermabrasion treatments a thing of the past!

TAKE A NAP The technology is a very gentle treatment, that doesn’t hurt.

You probably could take a nap while the treatment is being done.

Very different to getting your teeth cleaned!

Your skin will be cleansed, then a small diamond tip that is attached to a mild vacuum cleaner is worked over your skin to exfoliate it and to remove dead skin.

Once the blockages are cleared from the pores and follicles, a deeper clean can be achieved.

This is when we wash it to clean out the build-up.

We guarantee the cleanest skin ever!

The skin is deeply exfoliated and vacuumed, then you will have a second pass with a water system, this will wash out the pores and follicles to ensure the best skin wash ever.

 

 

The cost of the treatment

50f

Packages : (treatment intervals from 2-4 weeks)

2 treatments - 90f

3 treatments - 140f

4 treatments - 190 f

5 treatment -240 f (with a single purchase 5 treatments 6 free)

 

👍👍👍💋💋💋

CO TO JEST HYDRADERMABRASION

Codzienne stosowanie ochrony przeciwsłonecznej, balsam, makijaż i martwy naskórek może gromadzić się w porach skóry i zatykać skórę.

Jeśli skóra była całkowicie płaska, wystarczyłoby tylko szorować... ale tak nie jest!

Skóra nie jest płaska!

Zaskórniki, pryszcze i torbiele są spowodowane z gromadzenia się w porach. Skóra ma pory i mieszki włosowe, które muszą być głęboko oczyszczone, profesjonalnie.

Pory i pęcherzyki muszą być czyszczone i myte od wewnątrz, zapobiega to wyprysków. Hydrabrazja to system mikrodermabrazji, który złuszcza się zarówno w systemie suchym, jak i mokrym.

Skóra jest głęboko złuszczona diamentami, jednocześnie odkurzanie i mycie. To bardzo podobne do profesjonalnego czyszczenia porów.

Zabieg ten jest kojący, orzeźwiający i głęboko czyszczący.

Hydrabrazja sprawia, że agresywne zabiegi mikrodermabrazji to już przeszłość!

ZDRZEMNIJ SIĘ !!

Technologia jest bardzo delikatne traktowanie, że nie boli.

Twoja skóra zostanie oczyszczona, a następnie mała końcówka diamentowa, która jest przymocowana do łagodnego odkurzacza, jest przerabiana na skórę, aby ją złuszczać i usunąć martwy naskórek. Po usunięciu zatorów z porów i pęcherzyków można osiągnąć głębsze czyszczenie. To jest, gdy myjemy go, aby oczyścić nagromadzenie. Gwarantujemy najczystszą skórę w historii!

Skóra jest głęboko złuszczona i odkurzana, wtedy będziesz miał drugie przejście z systemem wodnym, to zmyje pory i mieszki włosowe, aby zapewnić najlepsze czyszczenie w historii:)

Koszt zabiegu :

Jednorazowy 50f

Pakiety : ( odstępy zabiegów od 2-4 tyg )

2 zabiegi - 90f 

3 zabiegi - 140f

4 zabiegi - 190 f

5 zabieg -240f ( przy zakupie jednorazowym 5 zabiegów 6 gratis )