BeautybyIsabelTa

Izabela Tamiła

BeautybyIsabelTa

Izabela Tamiła

How does the hydrogen facial cleansing work? Hydrogen cleansing is divided into certain stages, thanks to which the skin effect is perfectly cleansed, refreshed, healthy and regenerated:

Stage I - neutralization of free radicals with hydrogen water. Free radicals bind to the supplied hydrogen ions, creating water and pure oxygen that the skin needs.

Stage II - exfoliation, i.e. exfoliation of dead layers of the epidermis. At this stage, dead cells are removed because they would hinder the action of the active substance.

Stage III - oxygenation, which is to facilitate the introduction of antioxidants. Oxygen supports the circulation and absorption of active substances, it also stimulates the production of elastin and collagen.

Stage IV - distribution of antioxidants in the treatment area. Their task is to protect the skin against re-creation of excess free radicals, as well as against harmful external factors.

Stage V - introducing the antioxidant into the intercellular space, into the deeper layers of the skin, using an ultrasound emitting head. It causes cells to vibrate, causes a thermal effect, relaxes cell structures, relaxes muscles and stimulates blood and lymph circulation. The result is better metabolism and cell regeneration.

Stage VI - anti-aging treatment, i.e. lifting using a bipolar radio wave. The thermal effect obtained in this way stimulates collagen tissues and fibers, and as a result improves elasticity and smoothness

 

Jak przebiega zabieg oczyszczania wodorowego twarzy? Oczyszczanie wodorowe dzieli się na pewne etapy, dzięki którym uzyskuje się efekt skóry idealnie oczyszczonej, odświeżonej, zdrowej i zregenerowanej:

Etap I - neutralizacja wolnych rodników za pomocą wody wodorowej. Wolne rodniki wiążą się z dostarczonymi jonami wodoru tworząc tak potrzebne skórze wodę i czysty tlen.

Etap II - eksfoliacja, czyli złuszczenie obumarłych warstw naskórka. Na tym etapie usuwa się obumarłe komórki, ponieważ utrudniałyby działanie substancji aktywnej.

Etap III – dotlenienie, które ma ułatwiać wprowadzenie antyoksydantów. Tlen wspomaga cyrkulację i absorpcję substancji aktywnych, stymuluje także wytwarzanie elastyny i kolagenu.

Etap IV - rozprowadzenie antyoksydantów na obszarze zabiegowym. Ich zadaniem jest zabezpieczenie skóry przed ponownym wytworzeniem nadmiaru wolnych rodników, a także przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Etap V - wprowadzenie antyoksydantu do przestrzeni międzykomórkowej, w głębsze warstwy skóry, za pomocą głowicy emitującej ultradźwięki. Doprowadza ona do drgania komórek, wywołuje efekt termiczny, relaksację struktur komórkowych, odprężenie mięśni i pobudza krążenie krwi oraz limfy. Rezultatem jest lepszy metabolizm i regeneracja komórek.

Etap VI - zabieg anty-aging, czyli lifting wykorzystujący bipolarną falę radiową. Uzyskany w ten sposób efekt termiczny stymuluje tkanki i włókna kolagenowe, a w rezultacie poprawia elastyczność i wygładza skórę.